ΜΕΛΗ - ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ


ΜΕΛΗ

         Ολα  τα  μέλη προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση  και
         δεν έχουν καμμία οικονομική υποχρέωση.

        
Για την εγγραφή ενός μέλους προτείνονται, σύμφωνα με τα διεθνή  πρότυπα,
         τρεις (3) προϋποθέσεις / κριτήρια :

           Μέλος  σε  Επαγγελματική  Ένωση  (ή Σύλλογο)  Διαιτολόγων  όπου  στην
                   περίπτωση αυτή απαιτείται ένα (1) μόνο επιπλέον κριτήριο.
         Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α.
         Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, με σχετικό αντικείμενο Sports  Nutrition.
         Πέντε (5) χρόνια αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας σε επίσημους
                  Αθλ. Οργανισμούς.
         Εκπόνηση / Δημοσίευση τριών  (3)  ερευνητικών  μελετών,  σχετικά με  την
                  εφαρμοσμένη διατροφή των αθλητών.


 

 

(1)  IEΡΕΜΙΑΣ   Ε.  ΣΙΜΑΤΟΣ  (RD,LN)

 
   
 
 
  (2)  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Ν.  ΠΑΥΛΟΥ (D.Sc.)  
   

 
 
    (3)  ΜΑΡΙΛΕΝΑ   Α.  ΠΑΠΑΔΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ (Μ.Sc.)  
   


 
 
    (4)  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΑΣΤΕΦΗΣ  (Μ.D.,RD,Ph.D.)  
   


 
 
    (5)  ΔΗΜΗΤΡΗΣ   Ι.  ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ  (M.Sc.)  
   

 
 
    (6)  ΕΛΕΝΗ   Κ.  ΑΛΕΞΙΟΥ  (Μ.Sc.)  
   


 
 
    (7)  ΠΩΛ   Μ.  ΦΑΡΑΤΖΙΑΝ  (Μ.Sc.)  
   


 
 
    (8)  ΔΗΜΗΤΡΑ   Γ.  ΤΣΙΩΤΑ  (Μ.Sc.)  
     

 

 
  (9)  ANAΣΤΑΣΙΟΣ   Γ.  ΒΑΜΒΑΚΗΣ  
   


 
 
   

(10)  ΔΗΜΗΤΡΗΣ   Α.  ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ  (Μ.Sc.)

 
   


 
 
 

(11)  ΧΡΗΣΤΟΣ  Π.  ΜΠΑΛΑΜΠΙΝΗΣ  (M.Sc.,Ph.D.)

 
   


 
 
   

(12)  ΜΑΡΙΑ   Α.  ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΥ (Μ.Sc.)

 
   


 
 
   

(13)  ΜΑΡΙΑ   ΙΚΡΕΚΟΥΚΙΑ  (Μ.Sc.)

 
   


 
 
   

 (14)  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ   Χ.  ΒΑΡΕΛΑΣ

 
   


 
 
   

(15)  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   Β.  ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

 
   


 
 
   

(16)  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   Στ.  ΛΑΠΑΡΙΔΗΣ  (Μ.Sc.,Ph.D.)

 
   


 
 
  (17)  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Γ.  ΒΛΗΣΜΑΣ  (Μ.Med.Sci.)  
   


 
 
  (18)  MIXAΛΗΣ   Χ.  ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΚΗΣ
   


 
 
    (19)  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ν. ΠΗΤΤΑΣ (M.Sc)  
   


 
 
    (20)  ΝΙΚΟΛΕΤΑ  Κ.  ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ (Μ.Sc.,RD)  
   

 
 
  (21)  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Σ.  ΖΟΥΜΠΑΝΕΑΣ