ΔΙΕΘΝΗ
SITES - LINKS

Ενδιαφέρουσες επιστημονικές διευθύνσεις :


Παρακαλούμε κάντε την επιλογή σας.
 

1.
 
American College of Nutrition
 
www.am-coll-nutr.org
 
 
2.
 
American College of Sports Medicine
 
 www.acsm.org
 
 
3.
 
American Dietetic Association (ADA)
 
 www.eatright.org
 
 
4.
 
American Society for Clinical Nutrition
 
 www.ajcn.org
 
 
5.
 
Australian Institute of Sport
 
www.ais.org.au
 
 
6.
 
British Dietetic Association
 
 www.bda.uk.com
 
 
7.
 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
 
 www.cdc.gov
 
 
8.
 
Dietitians of Canada
 
 www.dieticians.ca
 
 
9.
 
Gatorade Sports Science Institute
 
www.gssiweb.com
 
 
10.
 
United States Olympic Committee
 
 www.olympic-usa.org
 
 
11.
 
Παγκόσμια Ομοσπονδία Αθλητιατρικής
 
 www.fims.org